Контролер 66

Контролер 66

Контролер 66 е предназначен за решаване на широк кръг от регулирания, свързани със специфични изисквания на клиенти.

На базата на контролер 66 могат лесно да се решат следните процеси:

Регулиране на температурата на процеси в режим на нагряване и охлаждане, с един от следните закони: 2-позиционен, 3-позиционен и PID алгоритъм на регулатора.
Като сензор може да се ползва терморезистор PT100, терморезистор NTC, термодвойка J/K или сензор с изход 4-20 mA.
Контролерът има 2 релейни и 2 цифрови изхода, и 6 цифрови входа.
Два от шестте входа могат да се ползват като броячни от ФРП или дуги високоскоростни датчици.
Контролерът може да работи като таймер, брояч, терморегулатор, комбинация, терморегулатор-таймер или логически контролер с 4 изхода, 6 входа и две аналогови величини.

Захранващо напрежение
Консумирана мощност
Габаритни размери
85-256/50,60 Hz или 24 V DC/AC
max 10 VA
102 x 72 x 78 mm
  • AproLink контролер 66
  • Изпратете запитване
  • Захранващо напрежение 85-256/50,60 Hz или 24V DC/AC
  • Консумирана мощност max 10 VA
  • Габаритни размери 102x72x78 mm
  • Запитване