Контролер за външно осветление AproLink 2642 OL

Специализиран контролер за управление на външно осветление AproLink 2642 OL

Електронният часовник AproLink® 2642 OL за управление на външни светлини е предназначен за енергийно ефективно управление на улично осветление, градинско осветление, осветление на витрини, билбордове, сгради и др., което трябва да се включва ежедневно със залеза и да се изключва с изгрева на слънцето.
Контролерът за управление на външно осветление AproLink® 2642 OL има вграден електронен кварцово стабилизиран часовник. В контролера е вградена таблица за изчисляване момента на залеза и момента на изгрева на слънцето, за всеки един ден от календарната година. Времето на изгрева и залеза се изчислява съобразно соларните уравнения, с точност до 5 минути. Предвид разликите на изгрева и залеза за различните географски области, в контролера е предвидено да се зададе корекция. Контролерът е с две изходни релета за управление на два токови кръга, които условно се наричат постоянна зона и икономична зона. Релето на постоянната зона е включено през тъмната част на денонощието, докато икономичната остава включена за няколко часа след залеза на слънцето и няколко часа преди изгрева. В контролера са заложени и няколко периода, като Коледа, Нова Година, периода около 24 май, и други по избор, за които икономичната зона е включена през цялата нощ. AproLink® 2642 OL е с 5 години гаранция.

Захранване
Консумирана мощност
Гаранция на батерията
Товароспособност на изх. релета
Габаритни размери
Закрепяне
230V 50Hz
2 W
5 години
5A 250VAC при Cos (φ) = 1
60 x 60 x 45 mm
35mm DIN шина
  • AproLink контролер за външно осветление
  • от 93 лв.
  • Консумирана мощност 2 W
  • Гаранция на батерията 5 години
  • Закрепяне – 35 mm DIN шина
  • Запитване

Посочената цена с включен ДДС.