Програмируем контролер за мониторинг на температура, влажност и оросяване

Програмируем контролер за мониторинг на температура, влажност и оросяване

Контролерът е предназначен за мониторинг на шкафове, в които се монтира електронна и електрическа апаратура. Изключително е препоръчителен за силови електронни устройства и блокове, които са водоохлаждаеми.

Контролерът следи три величини: температура, влажност и оросяване.

Температурата и влажността се измерват от сензор SHT10, монтиран на проветриво място в шкафа. При достигане на температурата или влажността до зададените за защита, се изключва изходът.
Третият вход е предназначен за сензор, който измерва проводимостта. Монтира се на пода на шкафа. При поява на вода от оросяване или охладителни водни системи върху пода, проводимостта на сензора се променя и изходът се изключва.
При нормално състояние на всички величини, изходът е активен.

Захранващо напрежение
Брой входове
Тип на входовете
Брой изходи
Дисплей
Точност
Температура на средата
Влажност
Защита
Габаритни размери (д х ш х в)
12/24 V DC
3
SHT10, сензор за проводимост
1 high side switch
7-сегментен, 3-разряден
1oC, 1% Hr
0-60 oC
до 80% RH
IP 20
90 x 36 x 50 mm
  • AproLink контролер за мониторинг на температура, влажност и оросяване
  • 164 лв.
  • Захранващо напрежение 12/24 V DC
  • Брой входове 3
  • Тип на входовете SHT10, сензор за проводимост
  • Запитване

В цената са включени датчиците към контролера.
Посочената цена с включен ДДС.