Програмируем контролер за управление на камера за изпичане на прахова боя AL 3 AN1339

Програмируем контролер за управление на камера за изпичане на прахова боя AL 3 AN1339

Предназначението на контролер AL 3 AN1339 е да управлява процеса на изпичане на прахови епокси-полиестерни бои. При достигане на зададената температура, същата се поддържа за зададеното време, след изтичането на което нагряването се изключва.

Захранващо напрежение
Тип на сензора
Брой изходи
Дисплей
Точност
Температура на средата
Влажност
Защита
Габаритни размери (д х ш х в)
86 – 246 V AC
Pt 100
2 релейни
7-сегментен, 2х4-разряда
1oC,
0-60 oC
до 80% RH
IP 20
102 x 72 x 78 mm
  • AL 3 AN1339 контролер за управление на камера за прахово боядисване
  • 427.20 лв.
  • Захранващо напрежение 86 – 246 V AC
  • Брой изходи 2 релейни
  • Тип на сензора Pt100
  • Запитване

В цената e включен датчикът към контролера.
Посочената цена е с включен ДДС.