Средночестотни трансформатори

Средночестотни трансформатори

Високочестотният съгласуващ трансформатор е предназначен за машини за закаляване с ТВЧ, като директно на него се закрепват индукторите за закаляване. Трансформаторът също намира приложение, като съгласуващ, при машините за индукционен нагрев.