Генератор за индукционно спояване (brazing) AproPower 6/100

Генератор за индукционно спояване (brazing) AproPower 6/100

Спояването с твърди припои е процес, при който два или повече материала се свързват един към друг с помощта на запълващ материал (припой), който има по ниска температура на топене от детайлите. При разтопяване припоят запълва хлабините и споява материалите един към друг. Най-ефективен и най-чист е методът на спояване с индукционно нагряване. Металните части се поставят в електромагнитно поле и се загряват до температура на разтопяване на припоя (добавъчният материал), който навлиза в хлабините между спояваните части. След стопяването на припоя, при необходимост, може да се добави допълнително количество.
Спояването с помощта на ток с висока честота е приложимо за метали. Магнитните материали се нагряват много по-добре от немагнитните. Когато се спояват керамични материали, или токонепроводими материали, нагряването им става индиректно, от металните детайли, към които се спояват.
Спояваните части се поставят в подходящ за целта индуктор, така че магнитното поле да нагрее спояваните части до температурата на разтопяване на припоя.

Захранване
Максимална консумирана мощност
Високочестотна мощност на генератора
Работна честота
Степен на електрическа защита
Степен на ел. защита на нагревателния модул
Номинална консумация на вода (опция)
Габаритни размери генератор (ш х в х д)
Габаритни размери нагревателен модул (ш х в х д)

1N – 220V / 50Hz
6 kVA
5 kW
100 ÷ 160 kHz
IP 54
IP 20
5 l/min
500 x 750 x 250 mm
300 x 500 x 200 mm
  • AproPower 6/100 генератор за спояване
  • Изпратете запитване
  • Работна честота 100-160 kHz
  • MAX консумирана мощност 6 kVA
  • Високочестотна мощност 5 kW
  • Запитване