Двукамерна вакуумна пещ AproPower VF-2-100

Двукамерна вакуумна пещ AproPower VF-2-100

Двукамерната вакумна пещ AproPower VF-2-100 е предназначена за закаляване на стомана в масло или азотна газова среда. Процесът на термична обработка на метала в двукамерната пещ е напълно автоматизиран и се управлява от програмно логически контролер. Това дава възможност в паметта да бъдат записвани различни процеси, което позволява висока повтаряемост на термичната обработка върху различни по вид детайли и инструменти. В двукамерната вакумна пещ AproPower VF-2-100 могат да се извършват процесите вакумно закаляване, отпускане след закаляване, вакумно спояване и др.

Предимствата при използуването на двукамерната вакумна пещ AproPower VF-2-100 са:
• равномерно обемно загряване на целия детайл;
• запазване от оксидация повърхнините на закаляваните детайли;
• закаляване на инструменти от високо лeгирани стомани, с възможност за многократна термична обработка;
• високотемпературно спояване на немагнитни материали, като мед, неръждаема стомана и др.;
• интерфейсен изход за документиране на процеса на термична обработка.

Размер на горещата камера
Нагряващ капацитет на камерата
Температурен обхват
Точност на поддържане на температурата
Мощност на нагревателната камера
Размер на охлаждащата камера
Управление на процесите
Захранване
Максимална консумирана мощност
Габаритни размери (д х ш х в)
500 х 500 х 600 mm
300 kg
от 150 оС до 1000 оС
+/- 1%
90 kW
1200 х 600 х 600 mm
компютърно
3N ~ 380V 50 Hz
150 kVA
2600 х 3000 х 4000 mm
  • AproPower VF-2-100 двукамерна вакуумна пещ
  • Изпратете запитване
  • Размер на камерата 500 x 500 x 600 mm;
  • Мощност 90 kW
  • Работна температура до 1000 оС
  • Запитване