Муфелна пещ AproTerm 9L

Муфелна пещ с обем 9 литра и размери на камерата 280 х 155 х 170mm

Муфелната пещ AproТerm 9L е предназначена за промишлена или лабораторна термична обработка на материали.
Муфелът е излят от високо температурна и керамична маса, около която са навити нагревателите. Муфелната пещ е оборудвана с профилен терморегулатор, който позволява да се зададат 5 различни програми, като за всяка програма могат да се задават до 5 термични зони, всяка със скорост на нагряване или изстиване и време за поддържане на температурата. Терморегулаторът запазва програмираните режими след изключване на напрежението. Нагревателите на муфелната пещ са свързани към полупроводников комутатор, които ги включва и изключва безтоково. Това удължава живота на нагревателните елементи и подобрява точността на поддържане на температурата. Вратата на муфелната пещ се отваря така, че нагрятата повърхност да не излъчва към ръцете на работещия с пещта.

Захранващо напрежение
Консумирана мощност
Работна температура
Терморегулатор
Термодвойка
Закон за регулиране
Размер на муфела
Габаритни размери
Маса
1N 220V 50 Hz
4500 W
до 1100 оС
Профилен, пет зони
тип К
ПИД
280 х 155 х 170 mm
480 х 630 х 630 mm
85 kg
  • AproTerm 9L муфелна пещ
  • 6 192 лв.
  • Размер на муфела 280 х 155 х 170
  • Мощност 4500W
  • Работна температура до 1100 оС
  • Запитване

Посочената цена е с включен ДДС.