Термометри за терморезистор Pt100

Направление:
Термометри за терморезистор Pt100 с максимална температура до 300оC
AL-TM-1-Pt/300 Термометър за терморезистор PT100. Обхват от 0 до 300оC € 45,00
AL-261601 Термометър за терморезистор PT100. Обхват от 0 до 300оC с RS485, без индикация € 35,00
AL9-269780-1 Термометър за терморезистор PT100. Обхват от 0 до 300оC с оптоизолиран RS485 интерфейс. Монтиран в кутия IP54. Без индикация € 55,00

Посочените цени са без включен ДДС.