Термометри за термодвойка К

Направление:
Термометри за термодвойка Никел – ХромНикел К тип с максимална температура до 1200оC
AL-TM-1-K/1200 Термометър за термодвойка никел-хромникел К тип. Обхват от 0 до 1200оC € 45,00
AL-261603 Термометър за термодвойка никел-хромникел К тип. Обхват от 0 до1200оC с RS485. Без индикация € 43,00
AL9-269780-3 Термометър за термодвойка никел-хромникел К тип. Обхват от 0 до1200оC с оптоизолиран RS485 интерфейс. Монтиран в кутия IP54. Без индикация € 58,00

Посочените цени са без включен ДДС.