Терморегулатори за терморезистор Pt100

Направление:
Терморегулатори за PT100 с максимална температура до 300оC
AL-TC-1-Pt/300-1R-RH Терморегулатор за терморезистор PT100. Обхват от 0 до 300оC, едно изходно реле (еднозонов) закон за регулиране – ON/OFF € 55,00
AL-TC-1-Pt/300-2R-RH Терморегулатор за терморезистор PT100. Обхват от 0 до 300оC, две релета (двузонов) закон за регулиране – ON/OFF € 60,00
AL-TC-1-Pt/300-1R-PID Терморегулатор за терморезистор PT100. Обхват от 0 до 300оC, едно реле (еднозонов) закон за регулиране – PID € 65,00
AL-TC-1-Pt/300-2R-PID Терморегулатор за терморезистор PT100. Обхват от 0 до 300оC, две релета двузонов)закон за регулиране – PID € 70,00
AL-TC-1-Pt/300-2P-RH Терморегулатор за терморезистор PT100. Обхват от 0 до 300оC, два полупроводникови изхода (двузонов) закон за регулиране – ON/OFF € 55,00
AL-TC-1-Pt/300-2P-PID Терморегулатор за терморезистор PT100. Обхват от 0 до 300оC, полупроводникови изхода (двузонов) закон за регулиране – PID € 65,00
AL-TC-1-Pt/50-1R-RH Терморегулатор прецизен за терморезистор PT100. Обхват от 0 до 50.0 оC с точност на измерване 0.1оC, едно реле (еднозонов) закон за регулиране – ON/OFF € 70,00
AL-TC-1-Pt/50-1R-PID Терморегулатор прецизен за терморезистор PT100. Обхват от 0 до 50.0 оC с точност на измерване 0.1оC, едно реле (еднозонов) закон за регулиране – PID € 80,00
AL-TC-1-Pt/10-1R-RH Терморегулатор – за охлаждаща камера, за терморезистор PT100. Обхват от -40 до 10 оC, едно реле (еднозонов) закон за регулиране – ON/OFF € 55,00

Посочените цени са без включен ДДС.