Терморегулатори за термодвойка J

Направление:
Терморегулатори за термодвойка желязо – константан J тип с максимална температура до 700оC
AL-TC-1-J/700-1R-RH Терморегулатор за термодвойка желязо-константан Обхват от 0 до 700оC, едно реле (еднозонов) закон за регулиране – ON/OFF € 65,00
AL-TC-1-J/700-2R-RH Терморегулатор за термодвойка желязо-константан Обхват от 0 до 700оC, две релета (двузонов) закон за регулиране – ON/OFF € 70,00
AL-TC-1-J/700-1R-PID Терморегулатор за термодвойка желязо-константан Обхват от 0 до 700оC, едно реле (еднозонов) закон за регулиране – PID € 75,00
AL-TC-1-J/700-2R-PID Терморегулатор за термодвойка желязо-константан Обхват от 0 до 700оC, две релета (двузонов)закон за регулиране – PID € 80,00
AL-TC-1-J/700-2P-RH Терморегулатор за термодвойка желязо-константан Обхват от 0 до 700оC, два полупроводникови изхода (двузонов) закон за регулиране – ON/OFF € 75,00
AL-TC-1-J/700-2P-PID Терморегулатор за термодвойка желязо-константан Обхват от 0 до 700оC, полупроводникови изхода (двузонов) закон за регулиране – PID € 85,00

Посочените цени са бeз включен ДДС.