Терморегулатори за термодвойка К

Направление:
Терморегулатори за термодвойка Никел – ХромНикел К тип с максимална температура до 1200оC
AL-TC-1-K/1200-1R-RH Терморегулатор за термодвойка никел-хромникел К тип. Обхват от 0 до 1200оC, едно реле (еднозонов) закон за регулиране – ON/OFF € 65,00
AL-TC-1-K/1200-2R-RH Терморегулатор за термодвойка никел-хромникел К тип. Обхват от 0 до 1200оC, две релета (двузонов) закон за регулиране – ON/OFF € 70,00
AL-TC-1-K/1200-1R-PID Терморегулатор за термодвойка никел-хромникел К тип. Обхват от 0 до 1200оC, едно реле (еднозонов) закон за регулиране – PID € 75,00
AL-TC-1-K/1200-2R-PID Терморегулатор за термодвойка никел-хромникел К тип. Обхват от 0 до 1200оC, две релета (двузонов)закон за регулиране – PID € 80,00
AL-TC-1-K/1200-2P-RH Терморегулатор за термодвойка никел-хромникел К тип. Обхват от 0 до 1200оC, два полупроводникови изхода двузонов) закон за регулиране – ON/OFF € 75,00
AL-TC-1-K/1200-2P-PID Терморегулатор за термодвойка никел-хромникел К тип. Обхват от 0 до 1200оC, два полупроводникови изхода (двузонов) закон за регулиране – PID € 85,00
A-TC-L1-K/1200-pro Терморегулатор за термодвойка никел-хромникел К тип. Обхват от 0 до 1200оC, два полупроводникови изхода, закон за регулиране – PID. С програмиране на профила на нагряване и поддържане на температурата. Поддържа 6 точки в профила и 5 програми € 95,00

Посочените цени са без включен ДДС.