Електронна защита DCCB 1442

DCCB 1442 Електронна защита за DC захранващи линии

Електронният ключ-защита е предназначен да се монтира в табла с комуникационна апаратура, която се захранва с DC напрежение.
Защитата е предназначена да предпазва захранващия източник от къси съединения по кабелите за захранване, причинени от смазване или срязване от тежки машини.
Защитата позволява да се резервира цялата комуникационна система, така че да не остане без захранване. Смазването, окъсяването или срязването на един захранващ кабел, не прекъсва захранването на комуникационната система.

Номинален комутиран ток
Комутируемо захранващо напрежение
Загубна мощност при 25А
Охлаждане
Степен на защита
Габаритни размери

25А DC
60 до 150 V DC
под 100 W
въздушно
IP20
70 х 150 х 130 mm

  • DCCB 1442 електронна защита
  • Изпратете запитване
  • Ном. комутиран ток 25A DC
  • Загубна мощност при 25A <100W
  • Напрежение за включване >60 V DC
  • Запитване