Захранващ Блок DC-DC – AP35DO_DC

Захранващ Блок DC-DC - AP35DO_DC

Захранващият блок AproPower AP35DO_DC e предназначен за захранване основно на LCD монитори, монтирани в подвижни транспортни средства. Разработен е да работи с широк диапазон на захранващото напрежение 1:10. Номиналната изходна мощност е 30W, с динамично натоварване до 35W. Захранващият блок може да бъде вграждан в различна по вид електронна апаратура с напрежения 5V и 12V. По задание на клиента, блокът може да бъде произвеждан с други изходни напрежения. Изходно напрежение U1 може да се изключва, така че от изход U2 да се консумира пълната мощност. Захранването има изход за режим за запазване на данни. След прекъсване на входното напрежение и появяване на сигнала за отпаднало захранващо напрежение, изходните напрежения се задържат активни над 10mSec.

Входно напрежение
Изходно напрежение U1
Изходно напрежение U2
Изходно напрежение U3
Загубна мощност при отворени изходи
Сумарна изходна мощност
Толеранс
Работна температура
Степен на защита

14,4 V до 154 V DC
5 V Iout до 3 A
12 V Iout до 1.2 A
5 V Iout до 0.1 A
по-малко от 1 W
Pu1+Pu2+Pu3 = 30 W
U1 ±1.5% U2 ±3%
-20oC до +60oC
IP00

  • AP35DO_DC захранващ блок DC-DC
  • Изпратете запитване
  • Входно напрежение 14,4V до 154V DC
  • Загубна мощност при отворени изходи <1W
  • Сумарна изходна мощност 30W
  • Запитване