За нашите знания, умения и качество на работа, ние бихме желали нашите клиенти да Ви разкажат за нас.
Това което можем и сме внедрили, може да го видите в нашите продукти и решения.

Асемблиращи машини
Преди около 6 години започнахме да развиваме успешно това направление. Може да се похвалим с над 10 машни и решения. Последните 4 машини са за автомобилната промишленост, където всяка машина отговоря на минимум 20 стандарта от машиностроенето.

Индукционните технологии
са от началото на създаването на фирмата. Единият от собствениците е специалист по силова електроника и индукционни генератори.
Имаме над 20 оригинални решения в тази област:
> нагряване с цел коване;
> нагряване на високочестотно спояване с мек или твърд припой;
> машини за закаляване на детайли.
> комплекси за автоматично коване, пресоване или закаляване с индукционни генератори.

Ултразвукови технологии
Ние проектирахме произвеждаме вече трето поколение наши ултразвукови генератори и съпътстващи модули. Можем да заявим, че сме най – добрите в България а и в изработването на излъчватели и сонотроди сме единственни.
За 25 години в това направление имаме следните продукти и решения:
> ултразвукови почистващи вани;
> ултразвукови автоматични измиващи линии;
> ултразвукови сонохимични реактори;
> ултразвукови преси за заварка, бондиране и капсуловане на пластмасови детайли;
> Ултразвукови генератори; > Ултразвукови пиезиелектрични излъчватели и сонотроди.

Термични процеси
Едно направление което е постоянно напътстващо от създаването на фирмата до сега. Погледнете продуктите ни за да оцените какво може да проектираме и изградим.

Инженеринг
Много наши решения могат да се отнесат в направление инженеринг, което е от създаването на фирмата. Осжен чисто наши инженерингови решения. Разработваме съпътстващи проекти към по-големи инженерингови решения или решения които заменят материално и морално остаряло оборудване.

Нискостойностна автоматизация
Апронекс стартира с електроника и силова електроника. Имаме редица съпътстващи електронни модули и възли, които сме проектирали за да покрием наши решения. С тяхна помощ меже да се проектира ниско стойностна автоматизация. Това са модули за измерване, терморегулатори, броячи, контролери и др.