Начало

11фев 2020

Апронекс ООД има удоволствието да Ви покани да посетите фирмения ни щанд D7 в зала 4 по време на специализираното международно изложение MachTech & InnoTech, което ще се проведе в периода 06.04 – 09.04.2020 г. в Интер Експо Център – София. Очакваме Ви!  

10фев 2020

На 05.02.2020 г. АПРОНЕКС ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 – Подобряване на производствения капацитет в МСП, по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Проектът е с обща продължителност 16 месеца. Проект […]

15апр 2019

Апронекс ООД Ви очаква на международното изложение MachTech & InnoTech от 15.04. до 18.04.2019г в Интер Експо Център – София. Заповядайте на фирмения ни щанд D7 в зала 4.  

14яну 2019

Апронекс ООД има удоволствието да Ви покани да посетите фирмения ни щанд D7 в зала 4 по време на специализираното международно изложение MachTech & InnoTech, което ще се проведе в периода 15.04 – 18.04.2019 г. в Интер Експо Център – София. Очакваме Ви!  

24апр 2018

 Апронекс ООД има удоволствието да Ви покани да посетите фирмения щанд A19 в палата 3 по време на Международното изложение Bulmedica/Buldental 2018, коeто ще се проведе в периода 16.05 – 18.05.2018 г. в Интер Експо Център – София. Очакваме Ви! 

19мар 2018

Апронекс ООД има удоволствието да Ви покани да посетите фирмения ни щанд D7 в зала 4 по време на специализираното международно изложение MachTech & InnoTech, което ще се проведе в периода 26.03 – 29.03.2018 г. в Интер Експо Център – София. Очакваме Ви!   

18май 2017

 Апронекс ООД има удоволствието да Ви покани да посетите фирмения щанд A19 в палата 3 по време на Международното изложение Bulmedica/Buldental 2017, коeто ще се проведе в периода 17.05 – 19.05.2017 г. в Интер Експо Център – София. Очакваме Ви! 

23мар 2017

Апронекс ООД има удоволствието да Ви покани да посетите фирмения ни щанд D4 в зала 4 по време на специализираното международно изложение MachTech & InnoTech, което ще се проведе в периода 04.04 – 08.04.2017 г. в Интер Експо Център – София. Очакваме Ви!   

28сеп 2015

 Апронекс ООД има удоволствието да Ви покани да посетите фирмения щанд 13C1 в палата 13 по време на Международен Технически Панаир град Пловдив, който ще се проведе в периода 28.09 – 03.10.2015 г. в Панаирния град. Очакваме Ви! 

07май 2015

 Апронекс ООД има удоволствието да Ви покани да посетите фирмения щанд A19 в палата 3 по време на Международното изложение Bulmedica/Buldental 2015, коeто ще се проведе в периода 13.05 – 15.05.2015 г. в Интер Експо Център – София. Очакваме Ви!