Заваряване на ленти специално изпълнение

Запитване за продукта

заваряване на ленти за птициферми при призводство на яйца

Ултразвуковият ръчен пистолет е предназначен  за точково заваряване (лепене, спояване) с ултразвук на термопластични материали:

Специално е предназначен за заваряване на PVC или Polipropilen ленти при птицеферми за производство на яйца.

Ултразвуковият генератор е монтиран в пластмасов куфар с IP67.  Може да се носи в силно замърсени помещения и да се мие с водна струя.


Направете запитване.