Ултразвуковият реактор е предназначен за сонохимични процеси, като екстракция, хомогенизация и др.

Високоенергийният ултразвуков реактор е с основно приложение в генераторите за екстракция.