Електролизен апарат за гравиметричен анализ EG1214
Електролизният апарат EG1214 е прадназначен за лабораторни цели. Прилага се при анализи, с използуване на селективна електролиза. EG1214 е съставен от две независими една от друга електролизни клетки. Уредът е програмируем - по програмен път се управлява големината на тока, времето за неговото поддържане и скоростта на разбъркване на разтвора. Всички зададени параметри са запаметени в енергонезависима памет, което позволява да се изпълняват многократно проби с едни и същи зададени параметри.

Захранващо напрежение: 220V 50Hz
Захранваща мощност: 200 VA
Изходен ток: 0.2 до 4.0 ADC
Изходно напрежение: до 20 VDC
Скорост на бъркалката: до 80 rev/min
Степен на защита: IP 20
Габаритни размери (д х ш х в): 600 x 400 x 550mm
Маса: 22 kg

Изпратете запитване