Двукамерна вакуумна пещ AproPower VF-2-100

Запитване за продукта
Двукамерна вакуумна пещ AproPower VF-2-100
Двукамерната вакумна пещ AproPower VF-2-100 е предназначена за закаляване на стомана в масло или азотна газова среда. Процесът на термична обработка на метала в двукамерната пещ е напълно автоматизиран и се управлява от програмно логически контролер. Това дава възможност в паметта да бъдат записвани различни процеси, което позволява висока повтаряемост на термичната обработка върху различни по вид детайли и инструменти. В двукамерната вакумна пещ AproPower VF-2-100 могат да се извършват процесите вакумно закаляване, отпускане след закаляване, вакумно спояване и др.
Предимствата при използуването на двукамерната вакумна пещ AproPower VF-2-100 са:
• равномерно обемно загряване на целия детайл;
• запазване от оксидация повърхнините на закаляваните детайли;
• закаляване на инструменти от високо лeгирани стомани, с възможност за многократна термична обработка;
• високотемпературно спояване на немагнитни материали, като мед, неръждаема стомана и др.;
• интерфейсен изход за документиране на процеса на термична обработка.

Размер на горещата камера: 500 х 500 х 600 mm
Нагряващ капацитет на камерата: 300 kg
Температурен обхват: от 150 оС до 1000 оС
Точност на поддържане на температурата: +/- 1%
Мощност на нагревателната камера: 90 kW
Размер на охлаждащата камера: 1200 х 600 х 600 mm
Управление на процесите: компютърно
Захранване: 3N ~ 380V 50 Hz
Максимална консумирана мощност: 150 kVA
Габаритни размери (д х ш х в): 2600 х 3000 х 4000 mm

Изпратете запитване