Поддръжка и сервиз на ултразвукови съоръжения

Запитване за продукта
Гаранционен и извънгаранционен сервиз на ултразвуково оборудване. Реконструиране и модернизиране на съществуващи ултразвукови устройства.

Поддръжка и сервиз на ултразвукови съоръжения


„Апронекс“ ООД осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз на ултразвуково оборудване. Обслужват се както изделия от собствено производство, така и ултразвукови съоръжения, изработени от други производители.
Наред с това, фирмата предлага реконструиране и модернизиране на съществуващи ултразвукови устройства и инсталации, които не функционират, или не са достатъчно ефективни. Възможностите на „Апронекс“ ООД по отношение на дизайна и производството на ултразвукови съоръжения позволяват не само да се препроектира наличното оборудване, но и да се изработят и доставят необходимите нови възли и резервни части.
С навлизането на новите ултразвукови технологии, приложението им в промишлеността става все по-популярно. „Апронекс“ ООД предлага компетентна техническа помощ по всички въпроси, свързани с използването на ултразвук в реалното производство.