Как да поставим ултразвук във вече съществуваща вана?

Запитване за продукта
 

Как да поставим ултразвук във вече съществуваща вана?


Измиването с ултразвук увеличава многократно качеството като намалява времето за измиване с пъти. Много наши клиенти ни задават въпросите „Как да поставим ултразвук в съществуваща вече вана?“ или „Как сами да си изградим съоръжението за измиване като използваме възли?“
Това не са сложни въпроси, стига да се знаят няколко основни неща:
1. Това, което предизвиква измиването, са кавитационите мехурчета, които се появяват в обема на ваната.
2. Средата, в която се измива, трябва да бъде течност без газови включвания. Наличието на разтворени газове, демпферира звука и ефекта на измиване намалява.
3. Трябва да се знае, че звука (ултразвука) затихва с квадрата от разстоянието. Колкото по-далече е ултразвуковият излъчвател от измиваните детайли, толкова по-слаб звук ще достига до тях, толкова по-малко кавитационни мехурчета ще се образуват, т.е. ще се намали ефекта на измиване.
4. Мощността на ултразвуковото съоръжение трябва да се съобрази с обема на ваната и начина на разполагане на ултразвуковите потопяеми излъчватели. За вани над 500 литра, се препоръчва изчислената мощност да се избере между 5 и 10 вата на литър.
5. При конфигуриране на мощността и броя на потопяемите излъчватели съобразявайте, че избирането на по-голяма площ е за сметка на по-голямата мощност. Например два излъчвателя по 600W са с площ на излъчване по-голяма от един 1200W. Двата излъчвателя правят равномерно ултразвуково поле в обема на почистващата вана.
6. За всеки един потопяем излъчвател избирайте един генератор SGxxxOF със същата мощност.
7. Наредете потопяемите излъчватели, така че винаги да са в течността - това е най-важното изискване. Потопяемият излъчвател не може да работи на въздух, но може да работи във всякакво положение.
8. Закрепяването на потопяемите излъчватели трябва да е твърдо, като не се допуска нищо да се поставя върху излъчващата повърхност.
9. Ултразвуковите генератори от серията SGxxxOF трябва да са монтирани в табло, с необходимите защити и електроапаратура.
10. Ултразвуковите генератори са напълно управляеми и могат да се включват както към PLC контролер за управление, така и към ръчен ключ за включване и изключване.
11. Трябва да се запознаете и с раздела ултразвукови генератори и ултразвукови излъчватели.
12. Започвайки да конструирате ултразвуково съоръжение, трябва да сте наясно, че както във всяка една технология, така и в тази има много KNOW HOW, до което ще трябва да стигнете или с много четене, опити, грешки и анализи, или със закупуването му готово.
Имайки тези дванадесет основни изисквания, може да изградите самостоятелно ултразвукова вана за измиване с потопяеми излъчватели, или да възложите на нас това занимание.