Управление на възбуждането на синхронни двигатели

Запитване за продукта
Управление на възбуждането на синхронни двигатели
Системата за управление е предназначена за подмяна и реконструкция на съществуващите в момента конвенционални управления.
Новата система е изградена на съвременна елементна база, достъпна за достатъчно дълъг период. Програмируемата структура на вградените в нея регулатори позволява да се адаптира към характерните особености на производството, опита и конкретната практика на специалистите в предприятието. Това може да се извърши, както по време на пускане, така и в процес на експлоатация. Така че, изграждането на цялостна система може да се извърши на етапи в един дълъг период, при една сравнително ниска цена на модернизация на съоръженията, което позволява да се построи хомогенна система независимо от срока на изграждане.
Ние предлагаме две конструктивни решения: едното е цял нов възбудител, който да замени съществуващия; и второто е система за управление и рециклиране на съществуващия възбудител.
Системата за управление на възбуждането се монтира в шкафа на възбудителя или в отделен метален шкаф (при реконструкции) със степен на защита IP65 и габарити 400х500х200mm. На вратата на шкафа е монтиран дисплей за индексиране на текущите стойности на тока на възбуждане, cos(фи), лампа за включено захранване, ключ за опробване и бутон за възстановяване.
Вътре в шкафа има втори буквено-цифров дисплей с два реда по 16 знака и осем бутона за следене на всички наблюдавани величини, за задаване на всички параметри, свързани с работата на системата. След задаване на парола може да се пренастроят и параметри свързани с мащаба на токовете и напреженията, и фазовата грешка при измерване на cos (фи).

Изпрати параметри на синхронният двигател, и запитай за оферта