Мрежа от контролери за управление на технологични обекти AproLink

Запитване за продукта
AproLink мрежа
AproLink представлява набор от интелигентни контролери и програмно осигуряване с възможности за включването им в мрежа, обменяща данни по двупроводна шина RS485.
Всички контролери от AproLink могат да бъдат дистанционно управлявани с помощта на команди, описани в ASCII формат.
Всички контролери са самостоятелни, разработени или настроени за решаване на конкретни технологични задачи и могат да работят независимо от мрежа и управляващия компютър.
Някои модули представляват перифейни устройства и чрез тях може да се събира или извежда цифрова или аналогова информация.
Програмно осигуряване и настройка
Модулите от серията AproLink са изработени по технологията Plug&Play и тяхното включване при изграждане на системата не изисква предварителна настройка. Вие можете да изберете мястото на модула в мрежата, да настроите обхватите му или да установите нови параметри, ако той е с вграден регулатор.
Цялата инициализираща информация се съхранява в енергонезависима памет. Това позволява, с помощта на програмата, всеки модул да бъде многократно пренастройван.
RS485 Мрежа
RS485 полудуплексната двупроводна шина позволява модулите от серията AproLink да се монтират непосредствено до сенсорите и изпълнителните механизми на технологичната линия. Техният максимален брой е 2000.
Връзката на модулите от серията AproLink с компютър е осигурена посредством адаптер AproLink RS-232/485 или USB-485 към свободен комуникационен порт.