Панелметър AproLink® - 2465PM01
Панелметърът AproLink® - 2465PM01 е предназначен за индикация в цифров вид на мащабирани електрически величини.
Захранва се с променливо или постоянно напрежение от 9 до 14V и поддържа интерфейсна шина RS 485 за свързване и изграждане на информационна мрежа от измерители.
Панелметърът AproLink® - 2465PM01 е предназначен за вграждане в табла, кутии, уреди и други.

Захранване: 9 до 14 V AC/DC
Консумирана мощност: 2 VA
Аналогов вход: 50 mV

от 54 лв.