Програмируем контролер за мониторинг на температура, влажност и оросяване

Запитване за продукта
Програмируем контролер за мониторинг на температура, влажност и оросяване
Контролерът е предназначен за мониторинг на шкафове, в които се монтира електронна и електрическа апаратура. Изключително е препоръчителен за силови електронни устройства и блокове, които са водоохлаждаеми.
Контролерът следи три величини: температура, влажност и оросяване.
Температурата и влажността се измерват от сензор SHT10, монтиран на проветриво място в шкафа. При достигане на температурата или влажността до зададените за защита, се изключва изходът.
Третият вход е предназначен за сензор, който измерва проводимостта. Монтира се на пода на шкафа. При поява на вода от оросяване или охладителни водни системи върху пода, проводимостта на сензора се променя и изходът се изключва.
При нормално състояние на всички величини, изходът е активен.

Захранващо напрежение: 12/24 V DC
Брой входове: 3
Тип на входовете: SHT10, сензор за проводимост
Брой изходи: 1 high side switch
Дисплей: 7-сегментен, 3-разряден
Точност: 1oC, 1% Hr
Температура на средата: 0-60 oC
Влажност: до 80% RH
Защита: IP 20
Габаритни размери (д х ш х в): 90 x 36 x 50 mm

164 лв.