Муфелна пещ с обем 9 литра и размери на камерата 280 х 155 х 170mm

Муфелната пещ AproТerm 9L е предназначена за промишлена или лабораторна термична обработка на материали.

Муфелът е излят от високо температурна и керамична маса, около която са навити нагревателите. Муфелната пещ е оборудвана с профилен терморегулатор, който позволява да се зададат 5 различни програми, като за всяка програма могат да се задават до 5 термични зони, всяка със скорост на нагряване или изстиване и време за поддържане на температурата. Терморегулаторът запазва програмираните режими след изключване на напрежението. Нагревателите на муфелната пещ са свързани към полупроводников комутатор, които ги включва и изключва безтоково. Това удължава живота на нагревателните елементи и подобрява точността на поддържане на температурата. Вратата на муфелната пещ се отваря така, че нагрятата повърхност да не излъчва към ръцете на работещия с пещта.

Захранващо напрежение: 1N 220V 50 Hz
Консумирана мощност: 4500 W
Работна температура: до 1100 оС
Терморегулатор: Профилен, пет зони
Термодвойка: тип К
Закон за регулиране: ПИД
Размер на муфела: 280 х 155 х 170 mm
Габаритни размери: 480 х 630 х 630 mm
Маса: 85 kg

6 192 лв.
Посочената цена е без ДДС.