Броячи

Броячите са предназначени за отброяване на импулси, постъпващи на броячните им входове. Имат следните характеристики:

Режим на работа:
* сумиращ;
* изваждащ.
Обслужвани входове:
* сумиращ (инкрементален);
* изваждащ (декрементален);
* нулиращ;
* установяващ.
Изходни режими:
* изходното реле се включва при стойност на брояча различна от 0000;
* изходното реле се включва при стойност на брояча равна или по-голяма на зададената от потребителя.
Входни сигнали – постъпват на галванично разделени входове с ниво на входния сигнал от 5 до 24V при 10mA:
* релеен контакт;
* бутон;
* полупроводников ключ – NPN или PNP.
Продължителността на импулсите трябва да бъде не по-малка от 1ms. Стойността на установяване се програмира от потребителя в обхвати 0÷9999 или 0÷999999.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.