Лабораторно оборудване

АПРОНЕКС ООД предлага тръбни, муфелни и камерни пещи, специално разработени за лабораторни или индустриални съоръжения за топлинна обработка, изискващи прецизен контрол на температурата, съоръжения за химичен анализ, обемно закаляване, отгряване, сушене или нагряване на всякакъв вид изделия.

Aprocast 200Pt

Кастоматът Aprocast 200Pt е машина за центробежно леене с индукционен нагрев

AproCast 50AL

Кастоматът AproCast 50AL е предназначен за отливане на зъботехнически сплави с високочестотно топене.

AproCast 80Cu

Кастоматът AproCast 80Cu е предназначен за отливане на лабораторни проби от чисти метали или сплави с високочестотно топене.

Апарат за електрохимично полиране AproPower 5A

Апарат за електрохимично полиране AproPower 5A

Електролизен апарат EG1214

Електролизен апарат за гравиметричен анализ EG1214

Муфелни пещи

Муфелни пещи AproTerm

Сушилен шкаф AproTerm D250

Сушилен шкаф AproTerm D250

Тръбна пещ AproTerm T20

Тръбна пещ AproTerm T20

Ултразвукови вани Тип SCT

Ултразвуковите вани тип SCT от серията SOOONIC®, са предназначени за почистване на различни по вид детайли в съответните миещи разтвори.

Ултразвукови вани Тип SCTN

Ултразвуковите почистващи вани от серията SOOONIC® са предназначени за почистване на различни по вид и размер детайли в миещи разтвори.