Машини за центробежно леене

Aprocast 200Pt

Кастоматът Aprocast 200Pt е машина за центробежно леене с индукционен нагрев

AproCast 50AL

Кастоматът AproCast 50AL е предназначен за отливане на зъботехнически сплави с високочестотно топене.

AproCast 80Cu

Кастоматът AproCast 80Cu е предназначен за отливане на лабораторни проби от чисти метали или сплави с високочестотно топене.