История на дружеството

Фирма АПРОНЕКС е основана през 1989 г. в град Габрово като частно дружество по указ 56. Наименованието е абревиатура от Апаратно и ПРограмно Осигуряване На Електронни и Компютърни Системи, обозначаващо, съгласно тогавашното законодателство, предмета на дейност. През 1995г. фирмата се регистрира като Дружество с ограничена отговорност по Търговския закон.

Започнали преди повече от 30 години с изработката на машини и оборудване по задание на клиента, днес ние сме предпочитан партньор и утвърден производител на българския пазар. Заедно със специализираните машини, разработени съгласно специфичните изисквания на нашите клиенти, ние произвеждаме малки серии OEM продукти, както и изделия под наши собствени търговски марки.

Предлагайки квалификация на световно равнище в България, ние влагаме сериозни познания и многогодишен опит в областта на електрониката.