Автоматизация

АПРОНЕКС ООД притежава голям опит в автоматизирането на различни системи за управление на технологични процеси както и всички видове произвеждащи машини.
Фирмата е проектирала серия от уреди за локална и глобална автоматизация, включваща таймери, термоконтролери, броячи, релета за време и процес-контролери, със възможност за включване в локална мрежа с помощта на специализиран софтуер, разработен от АПРОНЕКС.
Лесното обслужване на уредите, както и конкурентните им цени са причината за доброто им приемане на българския пазар.

Контролер 66

Контролер 66

Контролер за външно осветление AproLink 2642 OL

Специализиран контролер за управление на външно осветление AproLink 2642 OL

Панел Метър 2465PM01

Панелметър AproLink® - 2465PM01

Програмируем контролер за мониторинг на температура, влажност и оросяване

Програмируем контролер за мониторинг на температура, влажност и оросяване

Програмируем контролер за управление на камера за изпичане на прахова боя AL 3 AN1339

Програмируем контролер за управление на камера за изпичане на прахова боя AL 3 AN1339