Муфелни пещи

Муфелните пещи AproТerm са предназначени за лабораторна или промишлена термична обработка на материали. Муфелът е изграден от високотемпературни керамични елементи, в които са поставени нагревателите. Муфелните пещи са оборудвани с профилен терморегулатор, който позволява да се зададат 5 различни програми, като във всяка програма могат да се програмират термични 5 зони, всяка със скорост на нагряване или изстиване и време за поддържане на температурата.Терморегулаторът запазва програмираните режими след изключване на напрежението. Нагревателите на муфелните пещи са свързани след полупроводникови комутатори, които включват и изключват нагревателите безтоково. Това удължава живота на нагревателните елементи. Вратите на пещите се отварят така, че нагрятата повърхност да не излъчва към ръцете на работещия с пещта.

Ценова листа

Муфелна пещ AproTerm 1L

Муфелна пещ с обем 1 литър и размери на камерата 100 х 100 х 100mm

Муфелна пещ AproTerm 33L

Муфелна пещ AproTerm 33L

Муфелна пещ AproTerm 3L

Муфелна пещ с обем 3 литра и размери на камерата 120 х 120 х 180mm

Муфелна пещ AproTerm 6L

Муфелна пещ с обем 6 литра и размери на камерата 200 х 300 х 100mm

Муфелна пещ AproTerm 9L

Муфелна пещ с обем 9 литра и размери на камерата 280 х 155 х 170mm