Почистващи вани

Ултразвуковите вани от серията SOOONIC®, са предназначени за почистване на различни по вид детайли в съответните миещи разтвори.
Ваните с полезен обем от 0,8 литра до 2 литра са изработени с изтеглен съд от INNOX и се използват главно за дребни детайли, бижута, очила, лещи, други оптични изделия, зъболекарски дребен инструментариум, печатни платки.
Съдът на ваните с обеми от 3 литра до 62 литра е изработен чрез заваряване и е предназначен за промишлено използване, с голямо натоварване. Тези модели се използват за почистване на детайли, електронни възли, печатни платки след спояване и др.
За получаване на отлични резултати, е добре при почистване да се използват съответните миещи разтвори за различните видове детайли.
Ултразвуковите вани могат да бъдат използвани и за различни ултразвукови сонохимични процеси, като смесване, деаериране, екстракция, разтваряне и др.
Вграденият ултразвуков генератор е разработен на базата на HPP (High Peak Power) технологията, което гарантира постигането на хомогенно ултразвуково поле, без мъртви зони и стоящи вълни.

Ръководство за експлоатация

Ценова листа

Ултразвукови вани за почистване на инжектори и карбуратори

Ултразвукови вани за почистване на инжектори и карбуратори.

Ултразвукови вани Тип SCT

Ултразвукови почистващи вани с таймер.

Ултразвукови вани Тип SCTN

Ултразвукови почистващи вани с таймер и нагревател.