Релета за време

Релетата за време са предназначени за вграждане в технологични линии и машини, които изискват управление на технологичния процес по време. Уредът позволява да се програмира вида на таймера и продължителността на времевия интервал.

Функциите, реализирани от времерелето, са:

* генериране на импулс;
* формиране на импулс с определена продължителност, независимо от входния сигнал;
* формиране на закъснение при включване;
* формиране на закъснение при изключване;
* закъснение при начално включване;
* генериране на симетрична поредица;
* възможност за връзка с компютър чрез интерфейс RS-485.

Контролер за външно осветление AproLink 2642 OL

Специализиран контролер за управление на външно осветление AproLink 2642 OL