Силова електроника

АПРОНЕКС ООД проектира и произвежда широка гама от силови електронни устройства и оборудване, приложими за различни технологични процеси и системен контрол. Произвежданото оборудване включва: адаптивни силови източници, машини за индукционно нагряване, топене, закаляване и отгряване, ВЧ комутатори, постояннотокови инверторни заваръчни апарати и др.

Апарат за плазмено рязане AproArc 50A

Апарат за плазмено рязане AproArc 50A

Високочестотен генератор AproPower 2/13М

Високочестотен генератор AproPower 2/13М

Генератор за индукционно спояване (brazing) AproPower 6/100

Генератор за индукционно спояване (brazing) AproPower 6/100

Електронен напреженов измерителен трансформатор VT2804

Електронен напреженов измерителен трансформатор VT2804

Електронна защита DCCB 1442

DCCB 1442 Електронна защита за DC захранващи линии

Захранващ Блок DC-DC – AP35DO_DC

Захранващ Блок DC-DC - AP35DO_DC

Индукционна топилка AproPower 1G

Индукционна топилка AproPower 1G

Линия за анодиране и твърдо анодиране на алуминий

Линия за анодиране и твърдо анодиране на алуминий

Машина за вертикално закаляване на бутални пръти AproPower VH 100/100

Машина за вертикална закалка AproPower VH 100/100

Машина за закалка зъбите на режещи ленти AproPower BH 25/100

Машина за закалка зъбите на режещи ленти AproPower BH 25/100

Машина за повърхностно закаляване на детайли за скоростна кутия AproPower 200H

Машина за повърхностно закаляване на детайли за скоростна кутия AproPower 200H

Машина за повърхностно закаляване на направляващи с ТВЧ AproPower GH 160/10

Машина за повърхностно закаляване AproPower GH 160/10

Непрекъсваемо DC захранване AproPower ACC-130/10

Непрекъсваемо DC захранване AproPower ACC-130/10

Средночестотен генератор AproPower 10/4

Средночестотен генератор AproPower 10/4

Средночестотен генератор AproPower 6/30

Средночестотен генератор AproPower 6/30

Средночестотни трансформатори

Средночестотни трансформатори

Токоизправител за галванични процеси AproPower TI 2500/10

Токоизправител за галванични процеси AproPower TI 2500/10

Трифазен тиристорен прекъсвач 35kVA AproPower ACB3 35/500

Трифазен тиристорен прекъсвач 35kVA AproPower ACB3 35/500

Трифазен тиристорен прекъсвач 50kVA AproPower ACB3 50/500

Трифазен тиристорен прекъсвач 50kVA AproPower ACB3 50/500

УЗП 4500

Машина за заварка на пластмаси

Управление на възбуждането на синхронни двигатели

Управление на възбуждането на синхронни двигатели