Специално оборудване

Машина за производство на пянообразуващ елемент за помпи

Машината е проектирана за производство на пянообразуващия елемент в помпите за козметични субстанции.

Машина за производство на ръбохранители

Машината е проектирана за производство на два типа ръбохранители, чрез ултразвуково заваряване на строителна мрежа.

Мобилно ултразвуково оборудване MSCE

Мобилно оборудване за ултразвуково почистване към съществуваща вана