Оборудване за високочестотно заваряване

Апронекс ООД произвежда Машини за ВЧ заваряване на PVC фолио, винилни, платна, изкуствена кожа и синтетичен брезент. Технологията за производство на машините е предоставена от фирма ММ Консулт ООД и се усвоява и развива в пряко сътрудничество с инж. Михаил Марчев.

Машините са комплект от специализирана преса и захранващ високочестотен блок
обединени в обща конструкция, съответствуващи на действуващите Наредби и
хармонизирани европейски стандарти. Вградените генераторни лампи са от
съвременно поколение и с повишена износоустойчивост. Машините са комплектовани с блок
защита „Антифлаш“ за изключване при възникване на електрически пробив в заварявания
материал.

Процесът се осъществява посредством заваряване с високочестотен ток и прилагане на дозиран пресов натиск от хидравлична, пневматична или електромагнитна система. За целта се използуват прави или огънати електроди с дължина от 500 до 900 мм и ширина съответно 20 мм за тенти и 2-3 мм за опънати тавани.

Технологичата характеристика на предлаганото оборудване е съобразена със специфичните особености при производство на изброените изделия. Средната продължителност на един заварочен цикъл се определя от следните операции: 5-8 сек. ВЧ нагряване, 4-6 сек. застиване под натиск, необходимо за добро формоване на шева и 1-2 сек. за спускане и вдигане на заваряващия електрод. При уредбите с хидравличен и пневматичен натиск е въведено допълнително време „пауза“ преди включване на ВЧ нагряването за осигуряване на възможност от корекция при позициониране на заварявания материал. Спускането на заварочния електрод при тези уредби е чрез крачен включвател с възможност за тактуване. Работната зона на оператора е защитена с подвижен електростатичен екран, който обезпечава безвредно ниво на електромагнитното поле. Вградена е фина настройка за ограничаване на потъването на електрода в заварявания материал, фактор особено важен при изработка на опънати тавани.

УЗП 4500

Машина за заварка на пластмаси