Заваряване

Монтажа на пластмасови части, с помощта на ултразвук е процес, при който
се използват механични вибрации с определен ултразвуков диапазон. Вибрациите се
създават от заваряващия сонотрод, с цел да се размекне или разтопи
термопластичния материал по общата линия на свързване на детайлите.
Компонентите, които се заваряват, се притискат един към друг под налягане и се подлагат на ултразвукова енергия обикновено с честота от 20 kHz до 40 kHz.

Ултразвуково заваряване на пластмасови детайли

Преса за ултразвуково заваряване USP 100 PW

Преса за ултразвуково заваряване USP 100 PW, предназначена за “заваряне” на различни детайли от пластмаса, полипропилен, полиамид и други термопластични материали, с подходящи размери и форми.

Преса за ултразвуково заваряване USP 300

Преса за ултразвуково заваряване USP 300, предназначена за “заваряне” детайли с по-големи размери, за които се изисква по-голям натиск и прецизно водене.

Ръчен сонотрод за ултразвуково заваряване

Предназначен за точково ръчно заваряване (лепене, спояване) с ултразвук на термопластични материали.