• Машина за закалка зъбите на режещи ленти

    Машината за закаляване AproPower BH 25/100 е предназначена за повърхностно закаляванане на режещи ленти, с използване на ток с висока честота.

  • AproCast 50AL

    Кастоматът AproCast 50AL е предназначен за отливане на зъботехнически сплави с високочестотно топене.