Сервиз

Service
Поддръжката и сервизното обслужване са от съществено значение за експлоатационните качества на промишлените електронни съоръжения.
Предлагайки квалификация на световно равнище в България, АПРОНЕКС гарантира безупречно сервизно обслужване и поддръжка на територията на страната в най-удобния за клиента срок.

Всички произведени от фирмата промишлени изделия, се поддържат гаранционно в съответствие с публикуваните Общи гаранционни условия.
Наред с гаранционното и следгаранционно обслужване на своите продукти, АПРОНЕКС осигурява поддръжка и сервиз на съоръжения от други производители. Фирмата предлага техническа помощ и обучение на експлоатационния и поддържащия персонал на машините.
Техническа помощ и ремонт на извънгаранционни съоръжения се извършва в съответствие с публикуваните Общи условия.

Важна част от дейността на АПРОНЕКС е абонаментното поддържане на машини и съоръжения. Сключените договори за абонаментно обслужване, гарантират няколко съществени предимства на клиентите на фирмата:
* профилактика и поддържане на оборудването в изправност, чрез периодични прегледи по предварително утвърден график;
* диагностика и план за превенция на евентуални повреди;
* своевременна реакция при аварийни ситуации;
* предвидимост на разходите за поддръжка на оборудването;
* доставка на консумативи и резервни части на преференциални цени.