За нас

 

ИСТОРИЯ

Фирма АПРОНЕКС е основана през 1989 г. в град Габрово като частно дружество по указ 56. Наименованието е абревиатура от Апаратно и ПРограмно Осигуряване На Електронни и Компютърни Системи, обозначаващо, съгласно тогавашното законодателство, предмета на дейност. През 1995г. фирмата се регистрира като Дружество с ограничена отговорност по Търговския закон.

Започнали преди повече от 25 години с изработката на машини и оборудване по задание на клиента, днес ние сме предпочитан партньор и утвърден производител на българския пазар. Заедно със специализираните машини, разработени съгласно специфичните изисквания на нашите клиенти, ние произвеждаме малки серии OEM продукти, както и изделия под наши собствени търговски марки.

Предлагайки квалификация на световно равнище в България, ние влагаме сериозни познания и многогодишен опит в областта на електрониката.

Обръщаме специално внимание на комуникацията с нашите партньори, защото сме убедени, че нашите клиенти са наши партньори. Вярваме, че успешният бизнес се гради върху сътрудничество от взаимен интерес.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Високото качество е принцип в индустриалното производство и в нашата работа. Други важни елементи на фирмената ни политика са спазването на пусковите срокове и комуникацията с нашите партньори.

През 2006г. Апронекс ООД разработва и внедрява система за управление на качеството. В началото на 2007 г. системата е сертифицирана съгласно стандарта ISO 9001:2000, със сертификат за одобрение No 212305.

В момента в организацията е внедрена интергирана система за управление, съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007, в съответствие с която е дефинирана следната политика по качество, околна среда здраве и безопасност при работа.

Обхватът на интегрираната система за управление е „Проектиране и производство на: промишлени електронни устройства; автоматизирани системи за управление; силови електронни устройства за управление на технологични процеси и системен контрол; уреди за локална и обща автоматизация; ултразвукови устройства; тръбни, муфелни и камерни пещи за лабораторни и индустриални съоръжения за топлинна обработка; промишлени пещи. Техническа помощ, монтаж и поддръжка.“

НИЕ ИЗМЕРВАМЕ НАШИЯ УСПЕХ С УСПЕХА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ!