Вие ще бъдете добре дошли да се запознаете с нашият екип. 

Поради естеството на нашета работа:

> проектиране  на наши изделия,  уникални машини, съоръжение и възли в направление индукционни и високочестотни технологии, ултразвук, и инженерингови проекти

> изработка, монтаж и пускане в експлоатация. 

> поддръжка и сервиз.

Нашият екип се състои от високо квалифицирани инженери и специалисти. Които в зависимост от проектите ни оформят малки или по големи специализирани екипи. 

Ако желаете да се  присъедините към нашият екип, не се колебайте да ни се обадите. Често ние име нужда от високо квалифицирани и с добри умения специалисти.