Генератор за индукционно спояване (brazing) AproPower 6/100

Запитване за продукта
Генератор за индукционно спояване (brazing) AproPower 6/100
Спояването с твърди припои е процес, при който два или повече материала се свързват един към друг с помощта на запълващ материал (припой), който има по ниска температура на топене от детайлите. При разтопяване припоят запълва хлабините и споява материалите един към друг. Най-ефективен и най-чист е методът на спояване с индукционно нагряване. Металните части се поставят в електромагнитно поле и се загряват до температура на разтопяване на припоя (добавъчният материал), който навлиза в хлабините между спояваните части. След стопяването на припоя, при необходимост, може да се добави допълнително количество.
Спояването с помощта на ток с висока честота е приложимо за метали. Магнитните материали се нагряват много по-добре от немагнитните. Когато се спояват керамични материали, или токонепроводими материали, нагряването им става индиректно, от металните детайли, към които се спояват.
Спояваните части се поставят в подходящ за целта индуктор, така че магнитното поле да нагрее спояваните части до температурата на разтопяване на припоя.

Захранване: 1N – 220V / 50Hz
Максимална консумирана мощност: 6 kVA
Високочестотна мощност на генератора: 5 kW
Работна честота: 100 ÷ 160 kHz
Степен на електрическа защита: IP 54
Степен на ел. защита на нагревателния модул: IP 20
Номинална консумация на вода (опция): 5 l/min
Габаритни размери генератор (ш х в х д): 500 x 750 x 250 mm
Габаритни размери нагревателен модул (ш х в х д): 300 x 500 x 200 mm

Изпратете запитване