Комплекс за индукцинно нагряване и пресоване

Комплекса е  пълно автоматичен и е  част от Индустрия 4.0. Основните модули от които е съставен комплекса са:
> индукционен генератор 200 kVA.
> водоохлаждане на генератора  от рециркулационна система вода-вода
> нагревателен модул от два индуктора, работещи едновременно. Във всеки от които може да се зареди детайл за нагряване.
> управление на генератора от PLC simatic. - Profinet свързаност.
> манипулатори за зареждане и снемане на детайли
> манипулатор за зареждане на студените детайли.
> манипулатор за зареждане на горещите детайли и сваляне на пресованите.
> управление на манипулаторите  и  нагрева  от PLC simatic. - Profinet свързаност.
> хидравлична преса за коване - производство на ВАПТЕХ - България.
> управление на хидравличната преса от PLC simatic. - Profinet свързаност.
> Индустрия 4.0 PLC simatic. - Profinet свързаност. Отдалечен достъп  до управленията на комплекса за диагностика.

> виж още...

Предишна Следваща