Индукционен комплекс за зонално нагряване и коване

Комплекса се състои от индукционен генератор за зонално нагряване на метална бутилка. Нагрятата част се пресова в преса производство на ВАПТЕХ - Плевен. В комплекса са монтирани два манипулатора. Единият взема от  улей заредените заготовки и ги поставя в нагревателния модул, състоящ се от два индуктора. След индукционното нагряване, другият манипулатор , взема нагрятият детайл и го поставя в пресата за свиване на гърлото,  на металната бутилка за пожарогасител. След пресоване изважда формованата бутилка и я пуска в улей за изваждане от комплекса. Комплекса е затворен с ограда и се управлява от три PLC Simatic. Комплекса има връзка за отдалечен достъп и е завършен модул от Индустрия 4.0 

Предишна